ANBI gegevens

ANBI-verklaring stichting Samen Geloven

De statutaire naam van de stichting is ‘Stichting Samen Geloven’.

Fiscaal nummer: 8156 90 356

Adres van de stichting: Ringlaan 4, 3794 MV De Glind

Samenstelling bestuur:

  • J.A. Boogaard; voorzitter
  • G. van de Weerd; penningmeester
  • J.J. Hendrikse; secretaris
  • vacature
  • J. de Boer
  • D. Cozijnsen
  • G. Valkenburg

Noch de bestuursleden, noch de bij de stichting betrokken vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het doel van de stichting is mede zorg te dragen voor het geestelijk welzijn van mensen met een verstandelijke beperking door hen op hun niveau in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus.

De Stichting organiseert daartoe maandelijkse kerkdiensten, wekelijkse bijbelgroepen / catechese-bijeenkomsten en maandelijkse zondagse vieringen voor een kleinere groep mensen.

De Stichting is geheel afhankelijk van giften van betrokken kerken, ouders en andere geldgevers en van collecten tijdens zondagse diensten.

Jaarlijks brengt de stichting verslag uit aan de participerende kerken en andere belangstellenden en presenteert de begroting voor het volgende jaar.

Het jaarverslag wordt daartoe in de voorjaarsvergadering van het bestuur besproken en vastgesteld en wordt de penningmeester gedechargeerd.