Speciale vieringen

Aangepaste vieringen in kleine kring

Met dit facet van het werk van de stichting zijn we gestart op 4 april 1993.

Het bleek namelijk dat er, naast de aangepaste diensten in ‘de Oude Kerk’, behoefte bestond aan een kleinschaliger viering voor mensen met een verstandelijke beperking.

De bijeenkomsten worden gehouden op de eerste zondag van de maand in ‘Buitenzorg’, Ruisseveen 17 te Veenendaal. De inloop en de mogelijkheid iets te drinken is er vanaf 16.00 uur. De viering begint om 16.30 uur. onder leiding van een kleine groep vrijwilligers.

De liturgie heeft een eigen vorm. Er worden bekende, eenvoudige liederen gezongen met begeleiding op de gitaar. Bij de vertelling van het Bijbelverhaal wordt vaak beeldmateriaal gebruikt. Alle aanwezigen zitten daarbij in een kring.

Het doel van de viering is Gods nabijheid en liefde te ervaren en de gemeenschap met Hem en elkaar te vieren. Hierbij helpen vaste, terugkerende elementen.

Wilt u een viering bijwonen of kent u iemand voor wie dit een goede mogelijkheid is God te ontmoeten en zijn geloof te versterken, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.

Help ons en geef een gift

De bijeenkomsten die wij organiseren voor onze doelgroep worden grotendeels opgepakt door onze vrijwilligers. Toch zijn er uiteraard kosten die gemaakt worden. Dat gaat bijvoorbeeld om de huur van gebouwen, kosten van drukwerk liturgieën en taxivervoer naar de bijbellessen.

Geef een donatie

Schenking doen