‘Samen Geloven’ zoekt vrijwilligers

08 juni 2014 | Maurijn Pach

Een tijdje terug ontving het bestuur van Samen Geloven een mail waar we best van schrokken. Deze mail ging zo:

“De cliënten van de woonvorm waar ik werk komen altijd naar de aangepaste kerkdienst in de oude kerk, maar i.v.m. bezuinigingen gaat er 1 personeelslid af bij ons en kunnen zij dus niet meer komen”.

Het ging, zo bleek uit het vervolg van de mail, om enkele mensen met een verstandelijke beperking waarvan er 2 in een rolstoel zitten. Het vervoer was geen probleem, dat kon geregeld worden. Maar: er moest gewoon nog iemand gevonden worden om de groep verantwoord te kunnen begeleiden.

Inmiddels is dit probleem opgelost, er zijn mensen gevonden die willen helpen.

Maar doet zoiets zich nog eens voor (en de kans is groot met al de bezuinigingen in de zorg), zijn er dan mensen die hen/ons hierin willen en kunnen helpen? Mensen die mensen met een (verstandelijke) beperking willen begeleiden naar de aangepaste kerkdienst in de oude kerk op de markt?

Deze diensten zijn, vanaf 2014, op elke 4e zondag van de maand, om 11:15 uur. Wij willen een soort ‘poule’ in het leven roepen van mensen die kunnen worden opgeroepen als dergelijke verzoeken ons bereiken. De diensten rond feestdagen, zoals Kerst en Pasen kunnen verspringen. Raadpleeg hiervoor het rooster.

Wilt u/jij daarin meedoen?

Meld u dan aan via contact@samengeloven.nl of bel met Jan Hendrikse: 0318 52 09 54.

Overzicht

‘Samen Geloven’ zoekt vrijwilligers

Help ons en geef een gift

De bijeenkomsten die wij organiseren voor onze doelgroep worden grotendeels opgepakt door onze vrijwilligers. Toch zijn er uiteraard kosten die gemaakt worden. Dat gaat bijvoorbeeld om de huur van gebouwen, kosten van drukwerk liturgieën en taxivervoer naar de bijbellessen.

Geef een donatie

Schenking doen