Welkom

Welkom op de website van stichting Samen Geloven te Veenendaal.

Samen Geloven (voorheen: Pastorale Begeleiding Verstandelijk Gehandicapten) is een stichting die zich vanuit diverse kerken, wil inzetten voor de verstandelijk beperkte mens. Zo organiseert zij o.a. aangepaste kerkdiensten, aangepaste vieringen en bijbelgroepen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Dit vanuit de overtuiging dat we alleen ‘ook sámen met hen’ kunnen “vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat”. (Efeziërs 3:18,19)

Zo biedt de stichting verschillende bijeenkomsten rondom Gods woord, laagdrempelig en op aangepast niveau.

Wees welkom en kijk op het rooster wanneer de eerstvolgende kerkdienst gehouden wordt.

De kerkdiensten worden ook aangekondigd via Facebook en Twitter (@SamenGeloven).