Bijbelgroepen

Op donderdagavond van 19.30-20.30 uur worden bijbelgroepen gehouden in het dagcentrum “De Ontmoeting” van Reinaerde, aan de Slagvink 25 te Veenendaal. Daarnaast zijn er in de corona tijd ook groepen gestart op de locaties zoals De Wending en Veense Phila. Deze bijbelgroepen (met deelnemers in de leeftijd van ca. 12 - 18 jaar en ca. 18 – 80 jaar) worden bezocht door ongeveer 50-60 mensen.

Samen met de vrijwilligers die mogen vertellen uit de Bijbel, hebben de deelnemers steeds weer een prachtige avond.

Er zijn ieder jaar een tweetal vrijwilligers die de voorstellen voor de lessen maken. In iedere groep wordt dezelfde les gegeven. En toch…zijn alle lessen weer heel verschillend. Want de leiding past de les aan, aan het karakter van de groep, en dat is heel verschillend. Aan het einde van de avond krijgen alle deelnemers een blad voor hun map, waarop het Bijbelverhaal makkelijk leesbaar staat afgedrukt, met daarop ook een bijpassende tekening.

Niet alleen het Bijbelverhaal, ook het aan elkaar vertellen wat er allemaal gebeurd is, wat de deelnemers  bezig houdt, is heel belangrijk. Natuurlijk gaan we ook zingen. En dan bidden we met elkaar met veel inbreng van de deelnemers. Al met al zijn het fijne ontmoetingen waar we Gods liefde mogen ervaren, delen en doorgeven.

En als er deelnemers zijn die graag belijdenis willen gaan doen? Het is heel goed  mogelijk om binnen de bijbelgroepen belijdeniscatechisatie te volgen. Dit gebeurt dan op eenvoudig niveau in een kleine groep. De kerkelijke gemeente, waar de belijdeniscatechisant bij hoort, wordt er dan bij betrokken. Het is mogelijk om in de eigen gemeente belijdenis te doen, of in de aangepaste dienst (zie onder aangepaste diensten).

De meeste van onze deelnemers kunnen niet zelfstandig komen. Ze worden daarom gebracht met busjes. De kosten voor dit vervoer zijn hoog en de deelnemende kerken dragen samen een deel van de kosten. Ook van de deelnemers zelf wordt een bijdrage aan de vervoerskosten verwacht. Extra sponsoring is echter nodig en welkom om deze vervoerskosten te kunnen blijven betalen.

Het banknummer van de stichting ‘Samen geloven’ is NL98 RABO 0157325792. Ook kunt u contact op nemen met de penningmeester G. van de Weerd via onderstaand formulier of een donatie doen via onze website.

Wil je graag een keer komen kijken, wil je de sfeer proeven.? Wil je kijken of dit iets voor jou is, als deelnemer of als vrijwilliger? Neem dan contact op met René van Swetselaar via onderstaand formulier.

Bijbelgroepen

Wanneer: Donderdagavond (in de periode september tot april)
Hoe laat: 19.30-20.30 uur (Tijdstip voor de groep van 12+ is in overleg met betrokkenen)
Waar: Dagcentrum De Ontmoeting, Slagvink 25, 3906 AE Veenendaal
Contactpersoon: René van Swetselaar

 

 

 

Help ons en geef een gift

De bijeenkomsten die wij organiseren voor onze doelgroep worden grotendeels opgepakt door onze vrijwilligers. Toch zijn er uiteraard kosten die gemaakt worden. Dat gaat bijvoorbeeld om de huur van gebouwen, kosten van drukwerk liturgieën en taxivervoer naar de bijbellessen.

Geef een donatie

Schenking doen