Over Samen Geloven

Lees hier hoe de stichting Samen Geloven is georganiseerd, hoe wij als stichting zijn ontstaan en waarom en voor wie wij de activiteiten organiseren. Ook is er een pagina met meer informatie over onze ANBI-status waardoor uw giften aftrekbaar zijn.

Klik hier voor meer informatie:

Help ons en geef een gift

De bijeenkomsten die wij organiseren voor onze doelgroep worden grotendeels opgepakt door onze vrijwilligers. Toch zijn er uiteraard kosten die gemaakt worden. Dat gaat bijvoorbeeld om de huur van gebouwen, kosten van drukwerk liturgieën en taxivervoer naar de bijbellessen.

Geef een donatie

Schenking doen