Giften en ANBI

De doelstelling die we als stichting nastreven is mede zorg te dragen voor het geestelijk welzijn van mensen met een verstandelijke beperking door ze op hun eigen niveau in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus. Om onze doelstelling te verwezenlijken zijn we mede afhankelijk van uw financiële bijdrage. Uw financiële bijdrage is daarom van harte welkom! Hieronder kunt u lezen hoe u een financiële bijdrage kunt doen en welke mogelijkheden er verder zijn om de stichting een financieel warm hart toe te dragen.

De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het doen van een financiële bijdrage aan een ANBI kan fiscale voordelen voor u opleveren. Zo kunnen giften voor u aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Bovendien hoeft de stichting geen schenk- of erfbelasting over uw financiële bijdrage te betalen. Uw financiële bijdrage komt dus in zijn geheel ten goede aan de stichting.

Indien u eenmalig een financiële bijdrage wilt doen, dan kunt u de gift overmaken naar NL98 RABO 0157.32.5792 onder vermelding van ‘Gift Samen Geloven’.

Naast een eenmalige gift kunt u ook een periodieke schenking doen, een bedrag aan ons nalaten in uw testament (een legaat) of de stichting als erfgenaam opnemen in uw testament (een erfstelling).

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, raadpleeg dan een notaris / uw notaris. U kunt ook de website raadplegen van notariskantoor Ottens Vallei Notaris, of telefonisch contact met hen opnemen. Men vertelt u graag meer (geheel gratis en vrijblijvend) over de mogelijkheden en de voordelen van het doen van een financiële bijdrage aan de stichting.

Bekijk ANBI gegevens

Help ons en geef een gift

De bijeenkomsten die wij organiseren voor onze doelgroep worden grotendeels opgepakt door onze vrijwilligers. Toch zijn er uiteraard kosten die gemaakt worden. Dat gaat bijvoorbeeld om de huur van gebouwen, kosten van drukwerk liturgieën en taxivervoer naar de bijbellessen.

Geef een donatie

Schenking doen